Skip to main content

Satış Koşulları

1. Kapsam

www.massihotels.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi”), Massi Turizm Ticaret Anonim Şirketi altında Otel ve Villa işleten Massi Hotels (“Massi”) tarafından yayımlanmaktadır. Massi Hotels, işbu Satış Koşulları kapsamında düzenlenen hüküm ve şartlara uygun olarak, İnternet Sitesi üzerinden otel ve villa tanıtımı rezervasyon yönlendirme hizmeti sunmaktadır.

Hizmetler, yalnızca yetkili hukuk kapsamında hukuken bağlayıcı sözleşmeler yapmaya yetkili bireylere (“Müşteri”) sunulmaktadır. Hizmetleri kullanarak, Müşteri, Hizmetlerden yararlanmak ve Hizmetlerin kullanımı sonucunda doğabilecek herhangi bir sorumluluk ile ilgili hukuken bağlayıcı yükümlülükler ihdas etmek için hukuken reşit olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca, Müşteri, kendileri ya da vekili oldukları kişiler adına rezervasyon yapmaya hukuken yetkili olduklarını taahhüt etmektedir.

İşbu satış koşulları (“Satış Koşulları”), Müşteri tarafından Rezervasyon Siteleri üzerinden aşağıda belirtilen Massi otel ve villalarından herhangi biri için yapılan rezervasyonlarda uygulanacaktır:

 • Massi Near The Sea Otel/Villa
 • Massi Selimiye Villa
 • Massi Sögüt Villa
 • Massi Ayağacı Otel

(her biri ayrı ayrı “Otel” ve ya “villa”, birlikte “Oteller” ve ya “Villalar”).

Massi Turizm Ticaret Anomim Şirketine ait diğer tüm otel ve villalarda yapılan rezervasyonlar,Massi Turizm Ticaret Anomim Şirketi tarafından işlenecek ve Müşteriler rezervasyonlarını yapmak için, Massi Hotels hüküm ve şartları uyarınca, Yetkili Rezervasyon şirketlerinenin internet sitesine yönlendirilecektir.

Satış Koşulları, Müşteri ile Müşterinin rezervasyon yaptığı Otel arasındaki sözleşme ilişkisini düzenlenmektedir. Satış Koşulları, Müşterilerin diledikleri zaman erişebilecekleri Rezervasyon İnternet Sitesinde Müşterinin kullanımına sunulmuştur. Müşteriler, internet tarayıcılarının ve/veya bilgisayarlarının genel ayarlarını kullanarak Satış Koşullarını saklayabilir ve/veya çıktısını alabilir.

Satış Koşulları, konusu ile ilgili olarak diğer belgelere üstün ve amirdir. Taraflar, Satış Koşullarının konusu ilgili bütün hükümlerin işbu sözleşme kapsamında düzenlendiğini açıkça beyan etmektedir. Müşteri tarafından bildirilen herhangi bir genel veya özel hüküm, Satış Koşullarına dahil edilemeyecek ya da bu koşullara eklenemeyecektir.

Müşteriler, işbu sözleşme ile, hukuken reşit olduklarını, işbu sözleşmeyi akdetmek için hak ve fiil ehliyetine sahip olduklarını ve Hizmetlerin tamamı ya da bir kısmı için aracılık, tekrar satış, dağıtım veya benzer fiiller hariç olmak üzere, kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini beyan etmektedir.

Massi Hotels, işbu Satış Koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Uygulanacak Satış Koşulları, rezervasyon tarihinde yürürlükte olan koşullardır. Müşteri, tanıtım ve yönlendirme sitesi massihotels.com.tr ve Rezervasyon Sistemi internet Sitesini her ziyaret ettiğinde ve değişiklik yapılmış olması ihtimaline karşı her rezervasyon öncesinde Satış Koşullarını okumaya davet edilmektedir.

2. Hizmet Tanımları

İnternet Sitesi, Müşteriler tarafından Otellerde ve villalarda rezervasyon yapılmasını yönlendirme ve tanıtım yapılmasını sağlamaktadır. Otellerin ve/veya Villaların tesislerinin temel özellikleri ve nitelikleri, rezervasyon işlemi öncesinde ve/veya sırasında İnternet Sitesinde sunulmaktadır. Müşteri, Oteller ve/veya Villalarda sunulan ile ilgili daha fazla bilgi almak için, İnternet Sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Massi ile iletişime geçebilir.

İnternet Sitesinde yer alan fotoğraflar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Otel ve/veya Villalardaki Hizmetleri tasvir etmek ve göstermek için üretilen grafik temsillerde, fotoğraflarda ve yazılarda sunulan hizmetler ile ilgili doğru bir izlenim verilebilmesi için gereken bütün çaba gösterilmesine rağmen, özellikle mobilya ve döşemelerde değişiklik yapılması ya da olası yenilemeler dolayısıyla, farklılıklar olabilir. 

Şüphe durumunda ya da Hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi almak için, İnternet Sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Otel ile iletişime geçiniz. Her halükârda, Massi Hotel ve/veya Villalarda, bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek esaslı olmayan hatalardan sorumlu tutulamaz.

Her halükârda, aşağıda belirtilen bilgiler Massi İnternet Sitesinde ve Rezervasyon sitelerinde Müşterilere sunulmaktadır:

 • Otellerin ve villaların temel özellikleri: Otel ve konaklama tesislerinin temel nitelikleri.
 • Uygulanacak ücretler,
 • Ödeme koşulları,
 • Satış Koşulları,

Müşteri, Hizmet seçimlerinden ve bu seçimlerin ihtiyaçlarına olan uygunluğundan münferiden sorumludur. Bu konuda, Otel ve/veya Villalar sorumlu tutulamaz. Bütün rezervasyonların ilgili kişiye özgü olduğu ve hiçbir koşulda, kısmen ya da tamamen, üçüncü kişilere devredilemeyeceği açıkça kabul edilmiştir.

3. Satış Koşulları

Herhangi bir rezervasyon, işbu Satış Koşulları ile Hüküm ve Şartların, içerisinde bu belgelere bağlantı köprüsü bulunan bir kutucuk aracılığıyla, önceden incelendiği ve kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Rezervasyon işlemi sırasında, Müşteri tarafından hatalı ve eksik iletilen bilgilerden Massi sorumlu tutulamaz.

Rezervasyon işlemi Massi sitesinin dışında yönlendirilen Rezervasyon sitelerinin Rezervasyon akışına bağlıdır. Massihotels.com.tr sitesi üzerinden yapılacak işlemler de aşağıdaki gibidir:

 • Müşteri, kalmak istediği Oteli ya da villayı seçer,
 • Rezervasyon formunu doldurarak ya da iletişim telefonuyla Massi Hotels rezervasyon ilgilisine ulaşarak rezervasyon da yapabilir.
 • Müşteri, giriş ve çıkış tarihlerini belirtir, rezervasyon ile ilgili yetişkin ve/veya çocukların sayılarını belirtir ve sonrasında “rezervasyon formunu” gönder butonuna basarak gönderir,
 • Müşteri, oda tiplerinden ve villalardan seçer ve sonrasında “rezervasyon” işlemlerini formu gönderir,
 • Müşteriye yaptığı rezervasyonun bir özeti formunda belirttiği eposta adresine gönderilir ve Müşteri rezervasyonda gerekli değişiklikleri Massi ile görüşerek yapma hakkına sahiptir,
 • Müşteri, “rezervasyon formundaki” kendi iletişim bilgileri ile doldurur (yıldız ile işaretli bilgilerin doldurulması zorunludur),
 • Müşteri, massi web sitesi üzerinde kredi kartlı işlem yapmaz. Yönlendirme yapılan rezervasyon sitelerindeki belirtilen kredi kartlarını kullanabilir,
 • Müşteri, yönlendirilen rezervasyon sitesinde bağlantı aracıyla erişilebilen ““Satış Koşulları” okudum ve kabul ediyorum” butonuna tıklar,
 • Müşteri, yönlendirilen Rezervasyon sitesinde “şimdi rezervasyon yap” butonuna tıklar.

İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Massi yönlendirme yaptığı rezervasyon sitesindeki yönergeler doğrultusunda Kredi kartı bilgileri yalnızca rezervasyonu teminat altına almak için gerekebilmetedir.

Müşteri, yukarıda belirtilen şekilde İnternet Sitesi üzerinden rezervasyon işlemini tamamladığı taktirde, Müşterinin rezervasyon bilgilerini detaylı bir şekilde belirten bir onay postası alacaktır. Rezervasyona uygulanacak Hüküm ve Şartlara göre, rezervasyon için ön ödeme gerekmesi durumunda, rezervasyon sistemini sağlayan firmaya massi tarafından belirlenen rezervasyonun ön ödemesinin Müşteri tarafından yapılabilmesi için gerekli yönlendirme Rezervasyon sistemini sağlayan firma yönergesi doğrultusunda massi ye yapılacaktır. Bu bağlamda, ön ödemeli rezervasyonlar, ancak Müşteri tarafından ilgili ön ödeme yapılması durumunda onaylanmış kabul edilecektir.

Massi, olağandışı sayılarda rezervasyon talep edilmesi, Müşteri ile önceki rezervasyonlarla alakalı anlaşmazlık yaşanması gibi meşru gerekçelere dayanarak rezervasyonu reddetme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

4. Cayma Hakkı

İşbu sözleşmenin 3. maddesinde açıklanan rezervasyon işlemine göre rezervasyondan cayılması durumunda, Türk Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

5. İptal/ Değişiklik

Satış Koşulları uyarınca, Massi, uygulanabilir olduğu durumlarda, iptal ücreti uygulama ve rezervasyon için Müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretin bir kısmını veya tamamını önceden ödenen ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, (rezervasyon ücreti önceden ödenmemişse) teminat olarak verilen bedellerden mahsup ederek elde etme hakkına sahip olacaktır. Kurallara uygun olarak yapılmayan, geçersiz, eksik ya da hileli rezervasyonlar veya ödemeler, Otel ve/veya villalarda Massi’nin tazminat hakları ve/veya diğer hakları saklı kalmak koşuluyla, rezervasyonun iptal edilmesine sebep olacaktır.

6. Rezervasyona Gelmeme

Satış koşulları uyarınca, rezervasyona gelmeme durumunda, (rezervasyon iptal edilmemişse ve Müşteri konaklama için gelmezse):

Müşteri, ilgili maddede belirtildiği gibi ön ödeme yapmışsa, ilgili ön ödeme Massi tarafından alıkonulacak,
Rezervasyon yalnızca kredi kartı ile teminat altında alınmışsa, Müşterinin rezervasyon ücretine denk bir tazminat bedeli Müşterinin kredi kartından çekilecektir.

Aksi belirtilmedikçe, Müşterinin rezervasyonu da herhangi bir ücret ödenmeden Satış koşulları uyarınca iptal edilecektir.

7. Ücretler ve Ödeme

7.1. Ücretler

Uygulanacak ücretler, rezervasyon işlemi öncesinde rezervasyon sitesi yönergelerinde rezervasyon esnasında gösterilmektedir. Ücretler, kişi sayısına ve seçilen tarihlere göre oda fiyatı olarak gösterilmektedir. Yönlendirilen rezervasyon sitesinde gösterilen ücretler, Müşteri tarafından seçilen para birimindedir ve bu ücretlere rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan oranlarda (KDV dahil olmak üzere) bütün vergiler dahildir. Otele yapılacak ödemenin Müşteri tarafından seçilen para biriminden başka bir para biriminde yapılması durumunda, döviz işlemleri ile ilgili masraflar Müşteriye aittir.

Ücret Politikasında ya da rezervasyon işlemi esnasında Rezervasyon sitesinde aksi belirtilmedikçe, Ek hizmetler (kuru temizleme, kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon vs.) ücrete dahil değildir.

Massi, İnternet Sitesindeki ücretleri diledikleri zaman değiştirebilir. Rezervasyonlar, Müşteri tarafından rezervasyonun onaylandığı tarihte geçerli olan ücretler baz alınarak faturalandırılacaktır.

7.2. Ödeme hükümleri

Müşterinin rezervasyonuna uygulanacak Satış Koşullarına bağlı olarak, ödeme hükümleri değişiklik gösterebilir. Her halükârda, rezervasyonlarını teminat altına almak amacıyla, online olarak rezervasyon sitesinden rezervasyon yapılırken, Müşteriden kredi kartı bilgileri talep edilecektir. Ayrıca, bazı ücretler için ön ödeme gerekecek, bazı ücretler ise Müşterinin konaklaması esnasında doğrudan ve tamamen Massiye ödenecektir.

Müşterinin birden fazla oda için rezervasyon yapması fakat bu odalar ve vilların yalnız biri ya da birkaçı tarafından ön ödeme talep edilmesi durumunda, ön ödeme için kullanılan kredi kartı diğer odalar için teminat olarak kullanılacaktır.

7.2.1. Ön Ödeme

Ücret, Satış Koşulları kapsamında ön ödemeye tabiyse, Müşterinin e-posta adresine ön ödeme ile ilgili talimatlar ile birlikte bir ödeme bağlantısı gönderilecektir. Müşteri, ödeme bağlantısının kendisine gönderildiği saatten itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde ilgili ön ödemeyi gerçekleştirmezse, rezervasyon iptal olacak ve Müşteriye bu iptal ile ilgili bilgilendirme e-postası gönderilecektir.

Kabul edilen ödeme yöntemi kredi kartıdır (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club).

Müşteriler tarafından ön ödeme işlemi tamamlandığı taktirde, müşterilerin e-posta adreslerine ödemeyi doğrulayan bir e-posta gönderilecektir.

7.2.2 Teminat

Ücret ön ödemeye tabi değilse, rezervasyon ile ilgili ödeme Müşterinin konaklaması esnasında doğrudan Massiye yapılacaktır. Böyle bir durumda, Otel tarafından sağlanacak hizmetler ile ilgili ücretlerin ödemesini teminat altına almak için, Otele giriş esnasında Müşteriden depozito ya da kredi kartından para çekmek için onay talep edebilir.

8. Kişisel Veriler

Massi otelleri ve/veya Villaları, Müşterilerin kişisel verilerini adresinden erişilebilen Massi Gizlilik Politikasına uygun olarak işlediğine dair Müşterileri bilgilendirmektedir. gizlilik politikası

9. Mücbir Sebep

Medeni Kanun ve Türk içtihat hukukunda tanımlanan şekilde, taraflardan birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil eden bir mücbir sebebin varlığı halinde, tarafların ilgili yükümlülükleri askıya alınacak ve taraflardan herhangi birine bu durum ile ilgili sorumluluk yüklenmeyecektir.

Mücbir sebepten etkilenen taraf, ortaya çıkışından itibaren en kısa sürede diğer tarafa mücbir sebep ile ilgili bildirimde bulunacaktır.

Mücbir sebebin aralıksız olarak otuz (30) günden fazla sürmesi ve/veya meydana geldiği tarihten itibaren en kısa sürede mücbir sebepten etkilenen tarafı kati surette yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkoyması durumunda, diğer taraf, mücbir sebepten etkilenen tarafa iadeli taahhütlü mektup ile yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih, ilgili iadeli taahhütlü mektubun tebliğinden itibaren hüküm ifade edecek ve taraflardan herhangi birine bu durum ile ilgili sorumluluk yüklenmeyecektir.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Satış Koşullar, Türk hukukuna tabidir ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

Bu Satış Koşulları ve / veya rezervasyonla ilgili bir şikayet veya anlaşmazlık durumunda, Müşteri Massi Müşteri Hizmetlerine başvurabilir (e-posta yoluyla [email protected] adresine e-posta yoluyla veya iddiasını veya anlaşmazlığını bildirmek ve görüşlerini bildirmek için +90 532 111 2448’ye (Pazartesi-Pazar 08:00 – 00:00 (İstanbul saati)) telefonla Massi ile dostane bir çözüm bulmaya çalışın.

Massi Müşteri Hizmetleri tarafından şikâyetin dostane şekilde çözülememesi durumunda, Müşteri şikâyeti ile ilgili :
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi – e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr › tuketici-sikayeti-uygulaması adresinden erişilebilen Tüketici Komisyonu online uyuşmazlıkları çözümü platformuna başvurabilir.

(Yukarıda belirtilen arabuluculuk süreci dahil olmak üzere) dostane bir çözüme varılamaması durumunda ya da Müşterinin arabuluculuğa başvurmadan talepleri ya da uyuşmazlık ile ilgili dava açmak istemesi durumunda, Türk Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili maddesi uyarınca Müşteri-Tüketicinin kendi takdirinde olarak ikamet adresinde ya da Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında yetkili herhangi bir mahkemede dava açma hakkı saklı kalmak koşuluyla, işbu
ve Şartlar ve/veya rezervasyon ile ilgili herhangi bir şikâyet ya da uyuşmazlığın çözümünde münhasıran İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

11. Diğer Hükümler

Taraflar, Satış Koşullarının konusu ile ilgili olarak taraflar yapılan anlaşmanın tamamını oluşturduğunu ve bu konu ile ilgili taraflar arasında akdedilen diğer sözleşmelerin yerine geçtiğini açıkça beyan etmektedir. İşbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin hükümsüz olması durumunda, ilgili hüküm uygulanmayacak fakat diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflardan birinin, diğer tarafın yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi dolayısıyla, bu konu ile ilgili diğer tarafa bildirimde bulunmaması, ilgili yükümlülükten feragat olarak ya da temerrüde düşmeyen tarafın ileride bu durumla ilgili bildirimde bulunmasını engelleyebilecek şekilde Satış Koşulları yapılan bir ekleme olarak yorumlanamaz.

Satış Koşullarından herhangi birinin ya da birkaçının, yetkili mahkeme tarafından, herhangi bir kanun, yönetmelik ya da düzenlemeye dayanarak, hükümsüz kılınması veya ilan edilmesi durumunda, Taraflar, hükümsüz kılınan hüküm ve şartların yerini alacak yeni hüküm ve şartları belirlemek ve üzere bir araya gelecek ve esas hüküm veya hükümlerin amaçlarının mümkün olduğu ölçüde gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12. Kalite Politikası

Massi Hotels’in kalite politikasına ilişkin ilkelere internet sitesinden erişebilirsiniz.